تماس با ما

کارخانه :

تبریز، جاده تهران، کوی صنعتی نمایشگاه(صنعت سوم)، فرعی اول سمت راست

تلفن: 2-36374550 (41) 98+

فکس: 36372048 (41) 98+

 

عاملیت فروش تبریز :

جاده تهران، جنب بستنی کافی شاپ وحید

تلفن:  33360707 (41) 98+ 

تلفن: 6 - 36376394 (41) 98+

همراه:  3100650 914  98+ (آقای آراسته)

 

عاملیت فروش تهران :

کیلومتر 9 جاده مخصوص، مابین شهاب خودرو و شرکت مینو، شرکت علاالدین

تلفن:  44594876 (21) 98+

همراه:  3631136 912  98+ (آقای اربابی)

 

 

اگر مایل به ارتباط با ما هستید لطفا مشخصات خود را در فرم زیر پر کرده و برروی ارسال کلیک کنید.

@